piątek, 17 lutego 2017

Dwa anioły

Dwa anioły
Dwa anioły w Niebie wędrowały.
Je­den zwał się Smut­ny, a dru­gi Zuchwały.
Anioł Smut­ny na Ziemie spadł
I pod drze­wem siadł.
Sie­dział smut­ny i zadumany,
Zasępiony, zafrasowany.
Dru­gi anioł zuchwa­le radosny
Siadł pod wie­rzbą i cze­kał wiosny.
Wios­na mar­cem przyszła radosna.
Smut­ne­go spod wie­rzby podniosła.
Zielo­nymi lis­tka­mi zagrała,
Zaszu­miała, zawirowała.
Te­raz Smut­ny z Zuchwałym szaleją.
Ra­zem wiosnę radośnie witają.

wiersz /internet/

6 komentarzy:

Jedno słowo pozostawione w komentarzu dzięki Tobie
może zrodzić kolejny wspaniały pomysł jak fajnie spędzić czas;)
Dziękuję!